Tag: WIFI6 MESH

ASUS急起後追、最平WIFI6 MESH登場:ZenWiFi AX Mini XD4

ASUS兩天前公佈了最新的入門WIFI6 MESH:ZenWiFi AX Mini (XD4),誓要奪回失敗的Lyra系列失去的Mesh市場份額。作為ZenWiFi的第三彈,ZenWiFi AX Mini 到底值得我們期待嗎? ZenWiFi的第三款產品:最入門的一款 ZenWiFi取代Lyra後前後共發佈了三款產品,WIFI6的AX XT8和WIFI5的AC ...

error:
by Upsangel